คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

( วิทยาเขตศรีราชา )

ระบบการรับเข้าการศึกษาออนไลน์

โปรดกรองข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ

กรุณาอ่านวิธีการใช้งานให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร