คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

( วิทยาเขตศรีราชา )


ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ กลุ่มวิชาวิศวกรรมต่อเรือ (M01) Download PDF
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (M02) Download PDF
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
(ผู้ปฏิบัติงานเดินเรือ) (M03)
Download PDF
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (M04) Download PDF
๑.ประกาศรับสมัคร โครงการโครงการท๊อปเท็น (Top ten) สู่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ Download PDF
๒.ประกาศรับสมัคร โครงการช้างเผือก Download PDF
๓.ประกาศรับสมัคร โครงการลูกหลานชาวเรือ Download PDF
๔.ตัวอย่างหนังสือรับรองโครงการช้างเผือก Download PDF
๕.ตัวอย่างหนังสือรับรองโครงการลูกหลานชาวเรือ Download PDF
๖.แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน Download PDF