คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

( วิทยาเขตศรีราชา )


ดาวน์โหลดเอกสาร

๑.ประกาศรับสมัคร โครงการโครงการท๊อปเท็น (Top ten) สู่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ Download PDF
๒.ประกาศรับสมัคร โครงการช้างเผือก Download PDF
๓.ประกาศรับสมัคร โครงการลูกหลานชาวเรือ Download PDF
๔.ตัวอย่างหนังสือรับรองโครงการช้างเผือก Download PDF
๕.ตัวอย่างหนังสือรับรองโครงการลูกหลานชาวเรือ Download PDF
๖.แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน Download PDF