คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

( วิทยาเขตศรีราชา )


ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ปีการศึกษา 2562 Download PDF
๑.ประกาศรับสมัคร TCAS5 รับตรงอิสระ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ Download PDF
๒.กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS4 และ ตัดชุดเครื่องแบบ ชุดดูงาน (TCASรอบ1 -3 Download PDF
๓.แบบฟอร์มตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ Download PDF
๔.ใบบันทึกคะแนนทดสอบพลศึกษา และว่ายน้ำ Download PDF
๕.ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร Download PDF
๖.ใบสมัครสอบคัดเลือก TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ Download PDF