คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

( วิทยาเขตศรีราชา )

ระบบการรับเข้าการศึกษาออนไลน์

ให้ใส่ข้อมูลบัญชีใช้งานของท่าน

แจ้งปัญหา การใช้งานระบบการรับเข้าการศึกษาออนไลน์
ไอดีไลน์ : systemdevelop   อีเมล์ : systemdevelop@ims-admission.com